free portfolio website templates

Aktualności     Statut     Rada osiedla     Archiwum     Kontakt    Protokoły    Inne     Historia


Radni ROZZ kadencji 2021-2026

Rada Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki kadencji 2021-2026
została ukonstytuowana w dniu 17 listopada 2021 r.

Przewodniczący ROZZS: Muszyński Paweł
email: pawel.muszynski@osiedla.wroclaw.pl
Wiceprzewodniczący ROZZS: Bubień Ryszard
email: ryszard.bubien@osiedla.wroclaw.pl
Przewodniczący Zarządu Osiedla ZZS: Zalewski Krzysztof
email: krzysztof.zalewski.zzs@osiedla.wroclaw.pl 
Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla ZZS: Chodowany Marek
email: marek.chodowany@osiedla.wroclaw.pl
Sekretarz Osiedla ZZS: Werszler Rafał
email: rafal.werszler@osiedla.wroclaw.pl
Skarbnik Osiedla ZZS: Baniewicz Dariusz
email: dariusz.baniewicz@osiedla.wroclaw.pl
Członek Zarządu Osiedla ZZS:  Łój Paweł
email: pawel.loj@osieda.wroclaw.pl
 
Radni:
Bartyńska Barbara
email: barbara.bartynska@osiedla.wroclaw.pl
Dudek- Szumowska Danuta
email: danuta.dudek-szumowska@osiedla.wroclaw.pl 
Wypoiór-Kapała Agnieszka
  email: agnieszka.wypior-kapala@osiedla.wroclaw.pl
Medyński Andrzej
email: andrzej.medynski@osiedla.wroclaw.pl
Radomski Błażej
email: blazej.radomski@osiedla.wroclaw.pl
Staszyńska Ewa
e-mail: ewa.staszynska@osedla.wroclaw.pl
Tracz Jolanta
email: jolanta.tracz@osiedla.wroclaw.pl
Tyszka Marek
email: marek.tyszka@osiedla.wroclaw.pl

----------------

Powołano Komisje Osiedlowe
1/ Handlu i Usług
2/ Infrastruktury i bezpieczeństwa
 3/ Szkolnictwa i spraw socjalnych.


Powołano liderów do spraw przeciwpowodziowych
a. Liderzy ds. przeciwpowodziowych osiedla Zacisze
Marek Tyszka, Dariusz Baniewicz.
b. Liderzy ds. przeciwpowodziowych osiedla Zalesie
Marek Chodowany, Barbara Bartyńska.
c. Liderzy ds. przeciwpowodziowych osiedla Szczytniki
Paweł Muszyński, Paweł Łój.
----------------

Radni pełnią dyżury w siedzibie RO ZZS ul. Chopina 9A
w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00

Zgłoszenia przyjmujemy również na e-mail:
zacisze@osiedla.wroclaw.pl 

Mobirise