•   AKTUALNOŚCI  •  STATUT  •    RADA OSIEDLA   •   ARCHIWUM   •    KONTAKT   •   Do pobrania  •   INNE  •  Historia  •

    

dodano 31/03/2014

Projekt: Ogród Chiński

Do Rady Osiedla
Zacisze-Zalesie-Szczytniki

Stosując się do zasady transparentnego przepływu informacji pragnę poinformować zainteresowane gremia o niezwykłej ofercie, którą przekazałam w ubiegłym tygodniu na ręce Pana Prezydenta Rafała Dutkiewicza. W październiku 2013 roku pan Lu Youyou - Prezes Stowarzyszenia Polsko-Chińskiego na rzecz Kultury i Sztuki zwrócił się do mnie z pytaniem, w jaki sposób Stowarzyszenie, artyści, ludzie nauki  oraz inne gremia związane z promocją kultury chińskiej mogą wspomóc realizację Ogrodu Chińskiego we Wrocławiu. 
Sama idea zrodziła się w 2007 roku w Departamencie Architektury i Rozwoju UM Wrocławia, ja zaś miałam okazję kierowania pracami zespołu, który opracował koncepcję zagospodarowania ogrodu.

Pragnę przypomnieć, że Ogród Chiński został wpisany w koncepcję rewaloryzacji Parku Szczytnickiego, wykonaną na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku na zamówienie Zarządu Zieleni Miejskiej. Zgodnie z tradycją miejsca najstarsza część parku, położona na północ od ul. Mickiewicza, miała dokumentować historyczne etapy rozwoju parku, jako zespół „ogrodów historycznych”. Część wystawowa miała natomiast prezentować „ogrody świata”, czyli japoński, angielski (przy kościółku) oraz chiński na terenie gminy przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i 9 Maja. Wbrew ogólnym poglądom ogrody chińskie różnią się w sposób zasadniczy od japońskich a zatem takie zestawienie ma sens. Ponadto część chińska miała mieścić w sobie pawilony do obsługi wschodniej części parku (jak herbaciarnia, sale do sztuk walki, medycyna chińska, wystawy pensai itp.). Koncepcja przeszła całą fazę uzgodnień oraz konsultacji społecznych, po czym najwyraźniej poszła w zapomnienie, o czym świadczy wersja robocza „Planu zarządzania miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO: Hala Stulecia – Wrocław”.

Dzięki zaangażowaniu Pana Lu Youyou i jego kontaktom, wstępna deklaracja intencji przerodziła się w kompleksową ofertę, obejmującą pomoc merytoryczną na etapie projektu, realizacji oraz funkcjonowania samego obiektu, łącznie z propozycją wyposażenia pawilonów w antyczne meble oraz wsparcia finansowego planowanych działań. Biorąc pod uwagę ponad milion chińskich turystów, jacy w ubiegłym roku odwiedzili Europę, oraz misję Wrocławia jako miejsca spotkań, wydaje się, że mamy jedyną w swoim rodzaju okazję do wykreowania nowej ikony w pejzażu naszego miasta oraz uzupełnienia parku o brakujące w tym miejscu ogniwo. W tej intencji przekazuję ofertę do wiadomości mieszkańców Wielkiej Wyspy, gdyż ceniąc sobie współpracę sprzed lat nie chciałabym, aby ta informacja dotarła do Państwa za pośrednictwem prasy

Z poważaniem
Alina Drapella-Hermansdorfer

Zobacz projekt