•  AKTUALNOŚCI  • STATUT •  RADA OSIEDLA  •  ARCHIWUM  •  KONTAKT  •  Do pobrania  •  INNE •  Historia •

    

>> Aktualności z posiedzeń sesji Rady Osiedla ZZS

RADNI kadencji 2017-2021


Przewodniczący ROZZS
kadencji 2017-2021.

Członek komisji ds. spraw społecznych

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla Zacisze 

Piotr Jan Kmita 
(Zacisze)
lat 57, (w 2017)
architekt lubiący narty i żagle. Mieszkaniec Zacisza od 1978 r.

  
Wiceprzewodniczący ROZZS 
kadencji 2017-2021.
.

Przewodniczący komisji ds. handlu i usług

Lider ds. kontaktu z Fundacjami

Marcin Golema 
(Zacisze)
lat 42 (w 2017)
historyk. Były Radny ROZZS kadencji 2005-2017. Od urodzenia mieszkający na Zaciszu.

 

Przewodniczący Zarządu ROZZS 
kadencji 2017-2021.

Przewodniczący komisji ds. infrastruktury

Członek komisji ds. szkolnictwa

Krzysztof Feliks Zalewski 
(Zacisze)
lat 65, (w 2017)
inżynier informatyk.

 


  
Wiceprzewodniczący Zarządu ROZZS
kadencji 2017-2021.

Członek komisji ds. porządku
i bezpieczeństwa

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla
Szczytniki 

Paweł Maria Muszyński
(Szczytniki) 
lat 68,  (w 2017)
inżynier mechanik, przedsiębiorca, od urodzenia mieszkający na Szczytnikach. 

 


  
Sekretarz ROZZS 
kadencji 2017-2021.

Członek komisji ds. infrastruktury

 

Rafał Werszler
(Zacisze)
lat 49 (w 2017)
dr nauk humanistycznych, artysta plastyk. Były Radny, Sekretarz ROZZS kadencji 2013-2017. Od urodzenia mieszkający na Zaciszu.  

 


   
Skarbnik ROZZS 
kadencji 2017-2021.

Przewodniczący komisji ds. porządku i bezpieczeństwa

Członek komisji ds. infrastruktury

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla Zacisze 

Marek Tyszka 
(Zacisze)
Specjalista od transportu i ochrony z wykształceniem technicznym. Były radny ROZZS kadencji 2001-2005. Od urodzenia mieszkający na Zaciszu.  

 

Członek Zarządu ROZZS
kadencji 2017-2021.

Członek komisji ds. handlu i usług

Marek Chodowany 
(Zalesie)
lat 47 (w 2017)
przedsiębiorca, były prezes Wrocławskiego Speedway Fan Clubu, od urodzenia mieszkaniec naszego osiedla.

 


Przewodnicząca Komisji ds. zdrowia, 
spraw społecznych

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla Zacisze
 

Ewa Karolina Poźniak 
(Zacisze)
lat 41 (w 2017)
pielęgniarka i politolog, od urodzenia mieszkająca na Zaciszu.

 


  
Przewodnicząca Komisji ds. szkolnictwa

Członek komisji ds. porządku
i bezpieczeństwa

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla
Szczytniki 

Danuta Maria Dudek-Szumowska  (Szczytniki)
lat 63, (w 2017)
inżynier budownictwa, mieszkanka Szczytnik.

Członek Komisji ds. zdrowia, 
spraw społecznych
Renata Jolanta Bednarz
(Szczytniki)
lat 50 (w 2017)
ekonomista

Członek komisji ds. handlu i usług

Członek komisji ds. zdrowia i spraw społecznych

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla Zalesie 

Waldemar Bednarz  
(Zalesie)
lat 51 (w 2017)
inżynier elektronik, matematyk olimpijczyk. Były Radny, Przewodniczący ROZZS kadencji 2013-2017.
 

 


   
Członek komisji ds. porządku i bezpieczeństwa

Członek komisji ds. szkolnictwa

Józef Andrzej Kmita 
(Zacisze)
lat 23, (w 2017)
student IV roku studiów Prawa, pasjonat historii, od urodzenia mieszkający na Zaciszu.  

 


    

Członek komisji ds. handlu i usług

Członek komisji ds. zdrowia i spraw społecznych

 

Jolanta Ewa Tracz
(Zalesie)
lat 60 (w 2017)
prawnik

Członek komisji ds. handlu i usług

Lider ds. przeciwpowodziowych 
osiedla Zalesie 

 

Agnieszka Wolska 
(Zalesie)
lat 31 (w 2017)
architekt, rzeźbiarz, organizatorka warsztatów projektowych, konferencji, lider projektów WBO, 
mikrograntów, chce zadbać o osiedle i informować o wydarzeniach wokół.

 


   
 Krzysztof Wysoczański
(Zalesie)
lat 54 (w 2017)
lekarz okulista, przewodniczący Stowarzyszenia Akcji Park Szczytnicki. Były Radny, wiceprzewodniczący ROZZS kadencji 2013-2017.

 

 


Radni poprzedniej kadencji 2013-2017 >>> zobacz