•   AKTUALNOŚCI   •    RADNI   •   ARCHIWUM   •    KONTAKT   •    INNE  •   Historia  • 

   

Patroni naszych ulic


ul. Banacha = Hohenlohestr.Stefan Banach

Banach Stefan (1892-1945), jeden z najwybitniejszych matematyków polskich, samouk, od 1924 profesor matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, członek Polskiej Akademii Umiejętności i AN Ukraińskiej SSR, jeden z twórców tzw. lwowskiej szkoły matematycznej, która wraz ze szkołą warszawską wydźwignęła matematykę polską na jedno z czołowych miejsc na świecie. Zajmował się teorią liczb rzeczywistych, topologią oraz analizą funkcjonalną. Był jednym z inicjatorów wydawnictw Studia Mathematica i Monografii Matematycznych.

Hohenlohestr., dziś S. Banacha; Friedrich Ludwig, ks. von Hohenlohe-Ingelfingen, ur. 31 I 1746 w Ingelfingen, zm. 15 II 1818 w Sławięcicach, generał piechoty, generalny inspektor Inspekcji Wrocławskiej, fundator Parku Szczytnickiego, w jego pałacu obecnie kościół.


ul. Bandtkiego = ImirwegSamuel Bantkie
Bandtkie Jerzy Samuel (1768-1835), polski historyk, bibliograf, bibliotekarz. Od 1811 kierownik Biblioteki Jagiellońskiej, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor honoris causa tegoż uniwersytetu. Uporządkował i częściowo skatalogował zbiory biblioteki, otworzył czytelnię (1812). Zasłużony w walce o polskość Śląska. Autor licznych prac z zakresu historii drukarstwa.W swym życiorysie przedrukowanym w "Przyjacielu Ludu" (R.II, 1836, nr 4, s.351)  piesze: "Rok 1779 dnia 15-go marca przybyłem do Wrocławia w jedenastym roku wieku mego, dokąd ojciec mnie posłał do szkół gimnazyjnych Św. Elżbiety. Chodziłem do tego gimnazjum przez lat osiem." W tej samej szkole Jerzy Samuel Bandtke został nauczycielem i jak sam pisze: "Rok 1798 byłem substytem przy Gimnazjum Świętej Elżbiety i nauczycielem języka polskiego ... Rok   1803 zostałem kolegą ósmym, a potem siódmym Gimnazjum Świętej Elżbiety, roku 1804 zaś rektorem szkoły u Świętego Ducha oraz bibliotekarzem u Świętego Bernarda Seneńskiego."

Imirweg, dziś J. S. Bandtkiego; Imir (mit. germ.), praolbrzym zabity przez Odyna i jego braci, z jego ciała powstała ziemia, a z krwi - morza.


ul. Bartla = Am Birkenwäldchen Kazimierz Bartel

Bartel Kazimierz (1882-1941), polski polityk, matematyk, profesor Politechniki Lwowskiej. W okresie międzywojennym zajmował stanowiska ministerialne w administracji państwowej. Po przewrocie majowym był trzykrotnie premierem i dwukrotnie wicepremierem. Przedstawiciel kierunku liberalnego w obozie sanacji. Zamordowany przez hitlerowców. Birkenwäldchen - lasek brzozowy

Am Birkenwäldchen, dziś K. Bartla (1945 - 1946 nieoficjalnie Piaskowa); nazwa dosł. "Przy lasku brzozowym". Birke - brzoza ; Birkenwäldchen = lasek brzozowy


ul. Baudouina = WalkürenwegJan Beaudin de Courtuneay
Jana Beauduin de Courtuneay, (Jan Niecisław), (1845-1929), jezykoznawcza polski pochodzenia francuskiego, profesor uniwersytetu w Petersburgu, Kazaniu, Dorpacie, Krakowie, Warszawie. Twórca podstaw nowoczesnego jezykoznawstwa (tzw. szkoły kazanskiej), prekursor praskiej szkoły fonologicznej, współzałozyciel Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (1925).


ul. Wojciecha z Brudzewa = Wilhelmsruher Weg

Brudzewski Wojciech (1445-1497), matematyk i astronom polski, profesor matematyki, filozofii i teologii Akademii Krakowskiej, najprawdopodobniej nauczyciel M. Kopernika. Opracował tablice służące do obliczeń położeń planet (Tabulae resolutae). Podważał system geocentryczny.

Wilhelmsruher Weg, dziś Wojciecha z Brudzewa. = Wilhelmsruher Str., dziś al. J. Kochanowskiego (1945 - 7 III 1946 M. Kopernika); Wilhelmsruh, dziś Zacisze, osada założona przez płk. von Mnüchowa w końcu XVIII w. na cześć króla Fryderyka Wilhelma II, obecnie osiedle; por. Frankenbergstr.


ul. Cieszkowskiego = ErdawegAugust Cieszkowski

ok. 1924 r. - dobudowano w środku ulicy uliczkę wewnętrzną "Rondo"

Cieszkowski August (1814-1894), polski filozof, ekonomista, działacz społeczny. Jego poglądy filozoficzne zostały ukształtowane na podstawie założeń G.W.  Hegla. Uzupełniając heglizm kategorią czynu (w koncepcji A. Cieszkowskiego stała się ona świadomą refleksją skierowaną w przyszłość, była zasadą bytu i fundamentem historiozofii) i podejmując idee mesjanistyczne (mesjanizm), starał się pogodzić je z chrześcijańską wizją świata, przyznając jednocześnie Słowiańszczyźnie rolę siły odradzającej moralnie i społecznie Europę.
Filozoficzne refleksje A. Cieszkowskiego bliskie są koncepcjom P. Teilharda de Chardin. Założyciel Ligi Polskiej i Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. 1870 przekazał środki na powstanie Szkoły Wyższej Rolniczej w Żabikowie. Autor prac: Prolegomena do historiozofii (1838, wydanie polskie 1908), Bóg i palingenezja (1842, wydanie polskie 1912), Ojcze nasz (tom I 1847, II-IV 1899-1906).

Erdaweg - ziemna uliczka, Erda (mit. germ.), bogini Ziemi.


ul. Chopina = I. Paderewskiego = Leerbeutelstr. Fryderyk Chopin

zobacz też ciekawe domy z ul. Chopina

Fryderyk Franciszek Chopin (1810-1849), największy kompozytor polski, wybitny pianista, kilkakrotnie odwiedzał Wrocław. Po raz pierwszy był tu 31.07 lub 1.08 1826 roku, gdy wraz z matką i siostrami odbywał podróż na wakacje do Dusznik; ów pobyt trwał przypuszczalnie półtora dnia. W drodze powrotnej z Dusznik Chopinowie przebywali we Wrocławiu 13-15.09.1826 r. kolejny kilkudniowy pobyt Chopina we Wrocławiu przypadł od 4.09.1829 r. w drodze powrotnej z Drezna. Po raz ostatni bawił artysta w stolicy Śląska po opuszczeniu kraju 6-10.11.1830 r. Zatrzymał sie wtedy w zajeździe pod Złotą Gesią. Wystąpił z publicznym koncertem w nieistniejącym już budynku resursy przy dzisiejszym placu Teatralnym.
Urodzony w Żelazowej Woli, był synem Justyny z Krzyżanowskich i Mikołaja Chopina, nauczyciela pochodzącego z Lotaryngii. Od 1816 uczył się gry na fortepianie u W. Żywickiego, od 1822 - kompozycji u J. Elsnera. 1823-1826 był uczniem Liceum Warszawskiego, 1826-1829 uczniem J. Elsnera w Szkole Głównej Muzyki w Warszawie. W 1829 przebywał w Wiedniu, gdzie poznał m.in. K. Czernego, T. Haslingera i dał 2 koncerty w Kärtnertortheater. W 1830 odbyły się koncerty Chopina w Teatrze Narodowym w Warszawie (m.in. wykonał Koncert fortepianowy f-moll oraz na koncercie pożegnalnym Koncert fortepianowy e-moll i Fantazję na tematy polskie). W tymże roku udał się przez Pragę do Wiednia, stamtąd zaś w 1831 wyjechał do Paryża. Na emigracji przebywał do końca życia, w Paryżu poznał m.in.: G. Rossiniego, L. Cherubiniego, H. Herza, F. Liszta, F. Hillera, F. Karłowicza, F. Mendelssona, A. Mickiewicza, R. Schumana, J.U. Niemcewicza, dawał publiczne koncerty oraz recitale w salonach arystokracji, zajmował się także pracą pedagogiczną (do jego uczniów należeli m.in.: M. Czartoryska, K. Mikuli, M. Kalergis).
W 1835 poznał pisarkę A. Dudevant (używającą pseudonimu George Sand), z którą łączyła go bliska znajomość do 1847. W 1838 przebywał w Palmie na Majorce, komponując m.in. Preludia. Miesiące letnie w latach 1839 i 1841-1846 spędzał w posiadłości G. Sand w Nohant. W 1848 odbył się ostatni paryski koncert Chopina w Sali Pleyela, a także koncerty w Anglii i Szkocji. W 1849 nasiliły się objawy gruźlicy, na którą Chopin chorował od lat. Kompozytor zmarł w Paryżu 17 października 1849 i został pochowany na paryskim cmentarzu Pčre-Lachaise.
TWÓRCZOŚĆ
Chopin tworzył niemal wyłącznie utwory przeznaczone na fortepian, instrument typowy dla okresu romantyzmu muzycznego. Geniusz polskiego kompozytora przejawił się w twórczym syntetyzowaniu elementów ówczesnej kultury muzycznej (styl brillant, polska muzyka ludowa) oraz wytyczeniu nowych dróg w twórczości fortepianowej poprzez nowatorstwo w dziedzinie harmoniki i techniki pianistycznej, a przede wszystkim w stworzeniu niepowtarzalnego, rozpoznawalnego od pierwszych taktów, stylu muzycznego.

Ignacy Paderewski - patrz ul. Paderewskiego

Leerbeutelstr., dziś F. Chopina (do 11 XII 1951 I. J. Paderewskiego);  Leerbeutel, dziś Zalesie (osiedle), dominium do 1904 (data włączenia do miasta). Leerbeutel = pusty (baz dna)  worek


skwer Zbyszka Cybulskiego
Skwer w poblizu Wytwórni Filmów Fabularnych, w trójkacie ulic Mickiewicza, Wróblewskiego i Wystawowej

U_cybul.jpG (3023 bytes)Zbyszek Cybulski - Urodził się 3 XI 1927 r. w majątku Kniaże koło Śniatyna, w dawnej Polsce, na Pokuciu. Maturę zdał w 1947 r. w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Był absolwentem krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej (1953). Karierę aktorską rozpoczął w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, tam zagrał m.in. w głośnym spektaklu "Kapelusz pełen deszczu" Gazzo w reżyserii Andrzeja Wajdy. W Trójmieście zorganizował z Bogusławem Kobielą słynny teatr Bim-Bom (1955). Od 1960 r. występował w warszawskim Teatrze Ateneum, m.in. stworzył kreację w innym znanym przedstawieniu Wajdy "Dwoje na huśtawce" Gibsona. Ale to w kinie stworzył największe swoje role. Debiutował w 1955 r. u Wajdy w "Pokoleniu". W trzy lata później - w 1958 "Popiół i diament" przyniósł mu sławę także poza granicami kraju stał się gwiazdą, nazwano go polskim Jamesem Deanem. Grał w wielu filmach należących dziś do klasyki polskiego kina, u największych polskich reżyserów, m.in. w "Pociągu" Jerzego Kawalerowicza, "Jak być kochaną" i "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Hasa, "Salcie" Tadeusza Konwickiego, "Giuseppe w Warszawie" Stanisława Lenartowicza, "Jutro Meksyk" Jerzego Stefana Stawińskiego, "Jowicie" Janusza Morgensterna. Wiele z tych filmów, a wśród nich "Popiół i diament", nakręconych zostało we Wrocławiu. Śmierć zaskoczyła go podczas realizacji w naszym mieście obrazu "Morderca zostawia ślad" Aleksandra Ścibora-Rylskiego. Zginął w wieku 40 lat, niedzielnego poranka, po feralnym skoku do pociągu ekspres “Odra” odjeżdżającego do Warszawy o godz. 4.27 z peronu trzeciego Dworca Głównego we Wrocławiu. Zmarł we wrocławskim szpitalu dnia 8 stycznia 1967 r. Dzień wcześniej Amerykanie zaproponowali mu zagranie roli Kowalskiego w telewizyjnej adaptacji sztuki “Tramwaj zwany pożądaniem”, tej nocy przed wyjazdem więcej gadał niż pił, był pełen planów i pomysłów. 8.01.1997 roku na Dworcu Głównym Andrzej Wajda odsłonił pamiątkową tablicę ku jego pamięci.


ul. Czackiego = Am Schwarzwasser = Straße 13Tadeusz Czacki
Tadeusz Czacki, (1765-1813), działacz gospodarczy i oowiatowy, historyk. Od 1784 r. pracował w Komisji Kruszcowej, a od 1786 r z ramienia Sejmu - w Komisji Skarbowej. Prowadził badania nad gospodarką kraju i poszukiwał sposobów poprawy jej stanu poprzez eksploatacje nowych złóż soli i rozwój handlu z wykorzystaniem dróg wodnych (zapoczątkował opracowanie hydrologicznej mapy Rzeczypospolitej w celu regulacji rzek).Wiele publikował na temat poprawy polskiej gospodarki. Był jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Warszawie.

Am Schwarzwaser - przy Czarnej Wodzie - "Czarna woda" (=  Schwarzwasser)  - to nazwa rzeczki, która płynie tuż obok wpływając do Odry, dziś kanał "ściekowy" - uprzednio Straße 13 - Straße 13, od 14 II 1933 Am Schwarzwasser


al. Dąbska - aleja w Parku Szczytnickim, dzieli park od Terenów Wystawowych


ul. Dicksteina = Briskestr.Samuel Dickstein
Samuel Dickstein, (1851-1939), brat Szymona, polski matematyk, pedagog i historyk nauki, działacz społeczny. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek AU, zasłużony wydawca, autor prac teoretycznych z pogranicza matematyki i statystyki.

Briskestr., dziś S. Dicksteina; rodzina Bńske miała tu parcele, stąd nazwa. Brockauer Str., dziś S. Świstackiego; Brockau, dziś Brochów (osiedle, pocz. Broków).


ul. Elsnera = Schubertstr.Józef Elsner
Elsner Józef (1.06.1769   -1854), polski kompozytor, nauczyciel Fryderyka Chopina, organizator życia muzycznego. Urodzony w Grodkowie na Opolszczyźnie, we Wrocławiu przebywał od 11 do 20 roku życia, tu uzyskał wykształcenie ogólne i rozpoczął działalność kompozytorską. Przypuszczalnie od 1780 roku uczeszczał do szkoły klasztornej dominikanów, a następnie do Gimnazjum św. Macieja. Jednocześnie z zapałem oddawał się muzyce. Śpiewał w chórze, uczył się gry na skrzypcach, zgłębiał tajniki teorii muzyki. W kościele św. Wojciecha, w którym występował chór, słuchał pieśni polskich. Pierwsze próby kompozytorskie Elsnera pochodzą z okresu, gdy miał 13 lat. W 1789 roku opuścił Wrocław. Poświęcił się całkowicie muzyce. Przebywał kolejno w Wiedniu, Brnie i Lwowie oraz przez 30 lat w Warszawie. Wrocław odwiedzał jeszcze wielokrotnie. Zmarł w Elsnerowie pod Warszawą.

Schubert Franz Peter Franz Schubert(ur. 31 I 1797 w Lichtenthal k. Wiednia, zm. 19 XI 1828 w Wiedniu), kompozytor austriacki,okresu romantyzmu, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli muzycznego romantyzmu. Muzyki uczył się u swego ojca, gry na organach u V. Ružički i kompozycji u A. Salieriego w Wiedniu, śpiewał także w chórze cesarskiej kapeli i grał na skrzypcach w orkiestrze dworskiej.
1814-1816 pracował jako nauczyciel, 1818 i 1824 udzielał lekcji muzyki córkom księcia J. Esterházego w Zseliz. Mieszkał w Wiedniu, gdzie od 1816 organizował koncerty swojej muzyki, na których wykonawcami byli jego przyjaciele (np. śpiewak J.M. Vogl). W twórczości Schuberta najważniejsze miejsce zajmują pieśni i muzyka symfoniczna. Pieśni Schuberta inspirowane muzyką ludową cechuje bogactwo form i odmian gatunkowych - obok znanych dotychczas form pieśni zwrotkowej, wariacyjnej, tworzył np. formy ballady pieśniowej. Wśród dzieł symfonicznych wyróżniają się: VII Symfonia C-dur Wielka (1828) i VIII Symfonia h-moll Niedokończona (1822). Ważniejsze kompozycje: orkiestrowe - 8 symfonii (1813-1828), 11 uwertur, tańce, utwory na skrzypce i orkiestrę, m.in. Konzertstück D-dur (1816). Kameralne - 13 kwartetów smyczkowych, m.in. Śmierć i dziewczyna (1824), 2 tria smyczkowe (1816, 1817), 3 tria fortepianowe (1812, 1827, 1827). Fortepianowe - 17 sonat, Wanderer-Fantasie C-dur opus 15 (1822), Moments musicaux opus 94 (1823-1828), 4 Impromptus opus 142 (1827). Ponad 600 pieśni na głos z fortepianem do tekstów m.in.: J.W. Goethego, F. Schillera, H. Heinego, H.F.L. Rellstaba, W. Müllera, F. Rückerta, w cyklach, np.: Piękna młynarka (1823), Łabędzi śpiew (1828), oraz samodzielne: Małgorzata przy kołowrotku (1814), Polna różyczka (1815), Król elfów (1815), Śmierć i dziewczyna (1817), Pstrąg (1817), Wędrowiec (1819). 8 mszy, m.in.: F-dur (1814), Deutsche Trauermesse (Deutsches Requiem, 1818), Deutsche Messe (1827), 2 utwory Stabat Mater (1815,1816), 6 antyfon na Niedzielę Palmową (1820). Utwory chóralne a cappella i z akompaniamentem orkiestry lub fortepianu. Sceniczne - opery, m.in.: Alfonso und Estrella (1822), Fierabras (1823). Singspiele, komedia muzyczna Die Zauberharfe (1820), muzyka do sztuki H. von Chézy Rozamunda, księżniczka Cypru (1823).


ul. Głogowczyka = Jana z Głogowa = Freyaweg
Jan z Głogowa
(ok. 1445-1507), matematyk, astronom, astrolog, lekarz, teolog i filozof. Od 1468 profesor Akademii Krakowskiej. Autor wielu prac obejmujących całokształt ówczesnej wiedzy filozoficznej. Z prac matematycznych na uwagę zasługuje Introductio in artem numerandi... (1497). Opracował komentarze do Kosmografii Ptolemeusza oraz dzieło poświęcone astronomii J. Sacrobosco i Regiomontana. Był nauczycielem Wojciecha z Brudzewa i M. Kopernika.

Freyaweg, dziś Jana Głogowczyka (do ok. 1948 na skutek błędu Jana z Glogowa); Freya (mit. germ.), bogini miłości i płodności, z rodu Wanów, siostra Freyrn  - Frejr, Freyr - nordycki bóg płodności i pokoju, dawca deszczu, urodzaju i bogactwa; syn Niorda, mąż Gerdy, mityczny założyciel królewskiego rodu Szwecji, Inglingów, posiadał cudowny miecz oraz magiczny statek składający się jak namiot.


ul. Handelsmana = BaldurwegMarceli Handelsman
Handelsman Marceli
(1882-1945), wybitny historyk polski, specjalista w zakresie historii politycznej. Twórca najważniejszej szkoły historycznej w okresie międzywojennym. Zajmował się historią powszechną wieków średnich oraz historią Polski okresu porozbiorowego. Od 1919 profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiej Akademii Umiejętności. W latach okupacji działał w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Aresztowany w 1944 zginął w obozie Dora-Nordhausen. Autor m.in. dzieł: Napoleon i Polska 1806-1807 (1909), Historyka (1921).

Baldurweg, dziś M. Handelsmana; Baldur = Baldr (mit. germ.), mądry i łagodny bóg, syn Wotana i Frigi, zabity przez swego brata Höda, na skutek intrygi boga Logego.


ul. Karłowicza = Beethovenstr.Mieczysław Karłowicz

Karłowicz Mieczysław (1876-1909), polski kompozytor. Studiował grę na skrzypcach u S. Barcewicza, teorię muzyki u P. Maszyńskiego, G. Roguskiego i Z. Noskowskiego w Warszawie, następnie kompozycję u H. Urbana w Berlinie (1896-1901) oraz dyrygenturę u A. Nikischa w Lipsku (1906). Debiutował jako kompozytor Serenadą na orkiestrę smyczkową opus 2, wykonaną 1897 na koncercie uczniów Urbana w Berlinie. 1902 po powrocie do Warszawy rozpoczął współpracę z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym, m.in. organizując i prowadząc orkiestrę smyczkową. Zainicjował kampanię publicystyczną o obecność współczesnej polskiej muzyki w repertuarze nowo powstałej Filharmonii Warszawskiej. 1904 opublikował doniosłą pracę chopinologiczną pt. Nie wydane dotychczas pamiątki po Chopinie. 1907 uczestniczył w koncercie kompozytorskim Młodej Polski w Berlinie prawykonaniem poematu symfonicznego Odwieczne pieśni. W tymże roku osiedlił się w Zakopanem. Był jednym z pionierów polskiego taternictwa, działał w Towarzystwie Tatrzańskim, współtwórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, publikował artykuły z górskich wspinaczek, pasjonował się narciarstwem i fotografiką, był uważany za wzór i ideał turysty górskiego. Zginął 8 II 1909 w lawinie śnieżnej na zboczach Małego Kościelca w Dolinie Gąsienicowej w Tatrach. Twórczość kompozytorska Karłowicza wyrasta z późnego romantyzmu niemieckiego (R. Wagner, R. Strauss), osnuta jest wokół tematów melancholii, tragicznej miłości i śmierci. Dziełem jego życia jest 6 poematów symfonicznych: Powracające fale (1904), Odwieczne pieśni (1904-1906), Rapsodia litewska (1906), Stanisław i Anna Oświecimowie (1907), Smutna opowieść (1908) oraz pozostawiony w szkicach i dokończony przez G. Fitelberga Epizod na maskaradzie. Dużą popularność zyskały jego młodzieńcze pieśni oraz Koncert skrzypcowy A-dur (1902).

Beethoven Ludwig van Ludwig van Bethoven(ur. 16 XII 1770 w Bonn, zm. 26 III 1827 w Wiedniu, wybitny kompozytor, zwany w Niemczech "poetą tonu" (Tondichter). Od 1779 uczył się gry na instrumentach klawiszowych, kompozycji i generałbasu u Ch.G. Neefego w Bonn, od 1784 był muzykiem dworskim w Bonn, od 1789 studiował filozofię na uniwersytecie w Kolonii. W 1792 wyjechał do Wiednia, gdzie studiował u J.Haydna, J. Schenka, J.G. Albrechtsbergera i A. Salieriego. W 1795 miały miejsce pierwsze koncerty Beethovena w Wiedniu, wówczas również kompozytor zawarł kontrakt wydawniczy z Artarią. W 1796 Beethoven podróżował do Norymbergi, Pragi, Drezna, Berlina i Bratysławy (koncertował m.in. na pruskim dworze królewskim), dawał w Wiedniu liczne koncerty, utrzymywał także przyjazne kontakty z arystokracją, m.in. z księciem F.J. Lobkowitzem, książętami K. i M. Lichnowskimi, arcyksięciem Rudolfem, hrabiną G. Guicciardi. Wśród arystokracji znalazł także protektorów - w 1809 arcyksiążę Rudolf, książę F.J. Lobkowitz i hrabia F. Kinsky przyznali mu roczną rentę w wysokości 4000 guldenów. W 1812 Beethoven poznał J.W.Goethego. W 1814 nowa wersja opery Fidelio wystawiona w Kärtnertortheater w Wiedniu przyniosła kompozytorowi wielki sukces, w roku tym również odbył się koncert w sali redutowej, którego słuchali uczestnicy kongresu wiedeńskiego, cesarzowe Austrii i Rosji oraz król pruski. Ostatni publiczny koncert Beethovena miał miejsce w 1815. Od ok. 1798 kompozytor cierpiał na postępującą głuchotę, co doprowadziło do całkowitej utraty słuchu w 1818. Wyrazem cierpienia artysty stał się słynny testament heiligensztadzki (1802), w którym Beethoven pisał jednak o przezwyciężeniu choroby dzięki sztuce. Od 1815 kontaktował się z otoczeniem za pomocą zeszytów konwersacyjnych, wówczas również podjął się opieki nad swym bratankiem Karlem. W 1824 w Hoftheater zostały wykonane 3 części Missa solemnis i IX Symfonia, przyjęte z wielkim uznaniem. Twórczość Beethovena, aczkolwiek klasyfikowana w obrębie klasycyzmu muzycznego, daleko wykracza poza granice tego nurtu, zapowiadając nadejście epoki romantyzmu.
Beethoven wprowadzał w swych utworach zmiany w klasycznych układach formalnych (zastosował w symfonii jako 3. część scherzo zamiast menueta), stosował nieregularności w budowie utworów, duże kontrasty dynamiczne, rozwinął czynnik harmoniczny, w symfoniach poszerzył skład orkiestry.
Geniusz Beethovena najpełniej wyraził się w jego 9 symfoniach, uwerturach orkiestrowych, sonatach fortepianowych, kwartetach smyczkowych i monumentalnych dziełach wokalno-instrumentalnych (np. Missa solemnis). Wśród utworów symfonicznych Eroica i V Symfonia charakteryzują się mistrzowską pracą tematyczną, VI Symfonia Pastoralna jest natomiast dziełem programowym, zawierającym fragmenty ilustracyjne. IX Symfonia jest wielkim dziełem wokalno-instrumentalnym. W jej finale, przeznaczonym na głosy solowe, chór i orkiestrę, kompozytor wykorzystał tekst Ody do radości F. Schillera. Znaczące są także dokonania Beethovena w dziedzinie muzyki fortepianowej. Pierwszoplanowe miejsce zajmują w niej sonaty, spośród których wyróżniają się dramatyzmem Patetyczna i Appassionata. W Sonacie Waldsteinowskiej i Appassionacie kompozytor zwiększa rozmiary poszczególnych części i doprowadza do symfonizacji faktury fortepianowej. Wśród późnych dzieł Beethovena (po 1815) ważne miejsce zajmują kwartety smyczkowe, do dziś zaliczane do najświetniejszych utworów w tym gatunku. Kwartet Wielka fuga B-dur opus 133 w pełni uwidacznia tendencję do polifonizacji występującą także w późnych sonatach fortepianowych (Sonata A-dur opus 101).
Postać i dzieło Beethovena doczekały się niezliczonych interpretacji, tradycyjnie zmierzających w kierunku ukazania romantycznej osobowości kompozytora, wyrażającego w swej muzyce idee wolności i miłości. Z drugiej strony, wskazuje się również na związek estetyki Beethovena z XVIII-wiecznym uniwersalizmem i preromantycznym sentymentalizmem. Twórczość Beethovena wywarła istotny wpływ na muzykę XIX i XX w.
Ważniejsze kompozycje - orkiestrowe: 9 symfonii - I C-dur opus 21 (1800), II D-dur opus 36 (1802), III Es-dur Sinfonia eroica opus 55 (1803), IV B-dur opus 60 (1806), V c-moll opus 67 (1808), VI F-dur Sinfonia pastorale opus 68 (1808), VII A-dur opus 92 (1812), VIII F-dur opus 93 (1812), IX d-moll na głosy solowe, chór i orkiestrę opus 125 (1824); uwertury - c-moll do tragedii H.J. Collina Coriolan opus 62 (1807), Leonore I opus 138 (1805), Leonore II opus 72 (1805), Leonore III opus 72 (1806), Fidelio opus 72 (1814); menuety i tańce na orkiestrę symfoniczną i na orkiestrę dętą. Koncerty fortepianowe - I C-dur opus 15 (1798), II B-dur opus 19 (1795), III c-moll opus 37 (1802), IV G-dur opus 58 (1806), V Es-dur opus 73 (1809); Koncert skrzypcowy D-dur opus 61 (1806), Koncert potrójny C-dur na fortepian, skrzypce i wiolonczelę opus 56 (1804), Fantazja c-moll na fortepian, chór i orkiestrę opus 80 (1809). Kameralne - Sekstet Es-dur na instrumenty dęte opus 71 (1796), Kwintet smyczkowy Es-dur opus 4 (1796), Kwintet Es-dur na fortepian i instrumenty dęte opus 16 (1797), 3 kwartety smyczkowe opus 59 (1806), Wielka fuga B-dur opus 133 (1825). 3 tria fortepianowe opus 1 (1794), Trio B-dur na fortepian, klarnet i wiolonczelę opus 11 (1798), 2 tria fortepianowe opus 70 (1808), Trio fortepianowe B-dur opus 97 (1811), 4 tria smyczkowe, duety, wariacje, tańce. 10 sonat na skrzypce i fortepian, m.in.: F-dur opus 24, tzw. Wiosenna (1801), A-dur opus 47, tzw. Kreutzerowska (1803), 5 sonat na wiolonczelę i fortepian; 32 sonaty fortepianowe, m.in. Sonate pathétique c-moll opus 13 (1799), cis-moll opus 27 nr 2, tzw. Księżycowa (1801), C-dur opus 53, tzw. Waldsteinowska (1804), f-moll opus 57, tzw. Appassionata (1805), Grosse Sonate für das Hammerklavier B-dur opus 106 (1818), E-dur opus 109 (1820), As-dur opus 110 (1821), c-moll opus 111 (1822). 22 cykle wariacji fortepianowych, m.in.: 32 wariacje c-moll opus 76 (1809), 33 wariacje C-dur na temat walca A. Diabellego opus 120 (1823), 7 bagatel na fortepian opus 33 (1802), 6 écossaises Es-dur na fortepian (1806), Klavierstück a-moll «Für Elise» na fortepian (1810), ronda, menuety, preludia, walce i inne utwory fortepianowe. Wokalne - pieśni na głos i fortepian, m.in. An die Hoffnung opus 32 (1805), cykl 6 pieśni An die ferne Geliebte opus 98 (1816), opracowania pieśni ludowych na głosy i trio fortepianowe, arie na głos i orkiestrę, kantaty. Oratorium Chrystus na Górze Oliwnej na głosy solowe, chór i orkiestrę opus 85 (1803), Msza C-dur na głosy solowe, chór i orkiestrę opus 86 (1807), Missa solemnis D-dur na głosy solowe, chór, orkiestrę i organy opus 123 (1823); utwory sceniczne - opera Fidelio (z uwerturami Leonora i Fidelio) opus 72 (1805-1814), muzyka do tragedii Egmont J.W. Goethego opus 84 (1810), muzyka do sztuki Die Ruinen von Athen A. von Kotzebuego opus 113 (1811), muzyka do sztuki König Stephan oder Ungarns erster Wohltäter A. von Kotzebuego opus 117 (1811).


Materiały zebrał i opracował Rafał Werszler