•   AKTUALNOŚCI  •  STATUT  •    RADA OSIEDLA   •   ARCHIWUM   •    KONTAKT   •   Do pobrania  •   INNE  •  Historia  •

    

grudzień 2013 / styczeń 2014

W naszym osiedlu nastąpiła naturalna wycinka i selekcja samowysianych drzew, które uszkadzały wał przeciwpowodziowy nurtu Starej Odry. Służbami porządkowymi wałów są nowi osadnicy Wielkiej Wyspy - bobry. Ich postępujące dzieło możemy oglądać spacerując brzegiem rzeki.

Ścięte drzewa zwierzęta obdzierają z kory, odcinają gałązki i wywożą je w znanym tylko sobie kierunku, niepotrzebny chrust.

fotografie - Rafał Werszler